Consultes i correcció de texts

12-Febrer-2013
Per poder fer ús del servei d'atenció de consultes i correcció de texts, cal tenir en compte les següents condicions:

1. Les consultes poden fer-se:
- personalment (molí d'en Beió, pg. del Ferrocarril, 79)
- per telèfon (662 35 16 49)
- mitjançant correu electrònic (cat@manacor.org)

2. La sol·licitud de correcció de texts s'ha de fer sempre per correu electrònic, i és imprescindible fer-hi constar el nom de la persona, l'empresa o l'entitat que fa la demanda.

3. Sempre que les necessitats del Servei Lingüístic i la dificultat del document ho permetin, les correccions es faran dins aquests terminis:
- Texts d'1 pàgina o manco: 2 dies hàbils.
- Texts de 2-5 pàgines: 4 dies hàbils.
- Texts de 6-10 pàgines: 6 dies hàbils.

4. No es corregiran documents de més de 10 pàgines.

5. Té prioritat la correcció de documents interns de l'Ajuntament.