Crida als professionals i amateurs del sector cultural de Manacor per contribuir a la redacció del reglament del Consell Municipal de Cultura

17-Abril-2023

La delegació de Cultura difon una enquesta online adreçada a artistes, tècnics i entitats

 

La delegació de Cultura de l’Ajuntament de Manacor fa una crida als professionals i amateurs del sector de la cultura del municipi. L’objectiu d’aquesta crida a artistes de totes les disciplines i entitats culturals és la de participar a les primeres trobades informatives que permetran posar les bases del Consell de Cultura de Manacor i elaborar-ne el reglament.

Els Consells de Cultura són òrgans consultius, d’assessorament i debat entre els diversos sectors de la cultura i el consistori que tenen per objectiu abordar tots aquells assumptes relacionats amb la cultura de l’àmbit municipal, alhora que pretenen fomentar la participació de persones, col·lectius i entitats en l’activitat cultural.

Primer de tot i amb l’objectiu de poder dissenyar una estratègia eficient per afavorir aquesta participació, la delegació de Cultura ha difós una enquesta online dirigida al teixit cultural de Mannacor. Posteriorment, es donaran a conèixer les dates en què tendran lloc les trobades sectorials amb artistes plàstics, artistes escènics (dansa, música, performance, teatre, etcètera) i tècnics de l’espectacle, entitats culturals, etcètera.

Els Consell de Cultura tenen entre els seus objectius ser òrgans que generi informació, realitzi estudis i anàlisis sobre la cultura i el teixit associatiu cultural del municipi, a més de promoure activitats, plans, programes i estratègies culturals, i establir estratègies de suport a la projecció exterior de les activitats culturals pròpies del municipi.