El ple de l’Ajuntament de Manacor avança en la tramitació de la construcció de les escoletes de Porto Cristo i s’Illot

10-Octubre-2023

 

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat incorporar a l’inventari municipal la finca registral per a construir la nova escoleta municipal de Porto Cristo. El solar ubicat als números 37 i 39 del carrer de la Marina i número 3 del carrer de Villa Chile s’ha incorporat en virtut d’aquest acord a l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament de Manacor. El solar té una superfície de 727,26 metres quadrats i fou adquirit per 407.265,60 euros. L’Ajuntament de Manacor compta amb una subvenció de 660.000 euros de la Conselleria d’Educació concedida la legislatura anterior per a la construcció d’aquesta nova escoleta municipal.

Així mateix, el ple municipal també ha donat llum verda al canvi d’ús de part de l’immoble situat al carrer Llampúgol número 10 i al carrer Vauma número 17 de s’Illot per a permetre-hi la construcció de la nova escoleta municipal de s’Illot. Actualment, aquest immoble consta d’una part destinada a centre sociocultural i una part amb accés independent destinada a centre de salut i l’escoleta s’habilitaria a la part destinada a centre sociocultural. El projecte de nova escoleta per a s’Illot compta amb una subvenció de 270.000 euros de la Conselleria d’Educació concedida la legislatura anterior.

 

Règim de dedicació i de retribucions dels membres de la Corporació

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat la modificació del règim de dedicacions i retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Manacor amb l’objectiu de garantir un millor funcionament de les diferents àrees que componen la Corporació i per facilitar la tasca dels grups de l’oposició.

D’aquesta manera, la dedicació del delegat de Cultura i Participació Ciutadana, Ferran Montero, passa a ser exclusiva, amb una retribució bruta de 41.302,06 euros / any en catorze pagues. Montero assumirà a partir d’ara també les delegacions territorials de Cala Murada, Cales de Mallorca i s’Estany.

Així mateix, també s’ha acordat una dedicació parcial opcional per a cada grup municipal de l’oposició, amb un règim de dedicació del 50%, amb un mínim de 20 hores setmanals i una retribució bruta de 20.651,01 euros / any. Els grups municipals comunicaran quin serà regidor/a que gaudirà d’aquesta dedicació, si es volen acollir a aquesta possibilitat.

Mocions

 

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha donat llum verda a una moció en defensa del consens en política lingüística, a iniciativa del grup socialista; a una moció per la modificació de les ordenances de circulació i estacionament de vehicles, a iniciativa del grup popular; i a una moció per al reconeixement i posada en valor del sector de la dansa al municipi de Manacor, també a iniciativa del grup socialista.

Declaració institucional

La sessió plenària d’aquest mes d’octubre començà amb la declaració institucional del batle de Manacor, Miquel Oliver, en suport del poble libi en motiu de les recents inundacions i que han provocat la mort de més de 6.000 persones i la desaparició de més de 10.000, i sol·licitant la intervenció de la comunitat internacional, un alto el foc immediat i el cessament de la violència en el conflicte entre Israel i Palestina.