L’Ajuntament de Manacor fa feina en l’elaboració d’un Pla de Gestió de Colònies de moixos d’acord amb la nova Llei de benestar animal

26-Abril-2024

L’àrea de Medi Ambient demana la col·laboració ciutadana per a l’elaboració d’un cens de les colònies felines existents al municipi

L’Ajuntament de Manacor organitzà el passat 17 d’abril una xerrada sobre ‘Els moixos i la Llei de benestar animal’. La trobada tengué lloc a la seu de la Institució Antoni M. Alcover i reuní una vuitantena de persones, entre les quals el batle de Manacor, Miquel Oliver, i el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà.

El president del Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears, Ramon Garcia, juntament amb la vicesecretària del Col·legi, Ana Sancha, explicaren la nova Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i benestar dels animals i quines implicacions té per als Ajuntaments i associacions i particulars que tenen cura d’agrupacions de moixos que viuen a l’espai públic. 

El tècnic municipal de l’àrea de Medi Ambient, Antoni Pascual, exposà que l’Ajuntament de Manacor fa feina en l’elaboració d’un Pla de Gestió de Colònies d’acord amb la nova norma. L’Ajuntament també està fent feina en un inventari complet de les colònies existents al municipi i que permetrà, posteriorment, identificar quines són aquelles agrupacions que poden esdevenir colònies autoritzades. Finalment, també s’està treballant en la redacció d’un reglament regulador de les colònies felines que permetrà definir la manera d’actuar tant de l’Ajuntament com de les persones cuidadores, així com la seva autorització. 

L’Ajuntament de Manacor està fent feina en la redacció i aprovació d’aquests documents per a poder complir amb la Llei de benestar animal, tot a l’espera que el Govern de les Illes Balears aprovi els criteris de desenvolupament d’aquesta norma que condicionaran les obligacions de les administracions locals.

Tant per a l’Ajuntament de Manacor com per al Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears és essencial actualitzar la informació sobre les colònies existents al municipi. Això permetrà tenir una visió clara de la situació actual i poder emprendre les mesures adequades per a garantir el benestar animal i la convivència harmoniosa amb la comunitat. Amb l’objectiu de facilitar aquest recompte i poder tenir un registre més dinàmic, l’Ajuntament ha elaborat un qüestionari en línia adreçat a associacions i particulars: https://forms.gle/uZumdAaVtLcnh4Q29