L’Ajuntament de Manacor injecta 500.000 euros per a la rehabilitació de façanes del municipi, amb una nova convocatòria oberta de ‘Manacor, posa’t guapa’

07-Novembre-2023

La ciutadania podrà sol·licitar la subvenció des d’aquest dimecres 8 de novembre i fins dia 24

L’Ajuntament de Manacor continua apostant per l’embelliment del municipi i per això es reedita la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes Manacor, posa’t guapa. D’aquesta manera, es tornen a posar 500.000 euros a disposició dels ciutadans amb l’objectiu d’embellir les façanes i millorar l’entorn urbà del municipi. «Encetam la tercera convocatòria de les subvencions per a la rehabilitació de façanes després que les dues anteriors hagin estat un èxit i que els seus beneficis ja es poden percebre a simple vista passejant pel municipi», ha afirmat el batle de Manacor, Miquel Oliver. «Un entorn urbà més agradable i millor, que posa en valor l’arquitectura i l’espai públic, repercuteix en un impacte positiu en diversos aspectes de la vida urbana», ha afegit.

La convocatòria compta amb un pressupost de 500.000 euros per rehabilitar les façanes dels habitatges situats en els diferents nuclis urbans del municipi. La subvenció s'adreça a les obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació d'immobles del municipi de Manacor situats en sòl urbà i a les façanes visibles des de la via pública, amb una antiguitat mínima de 10 anys. S'hi poden acollir els habitatges unifamiliars, plurifamiliars, conjunts d'apartaments o adossats.

No es concediran ajuts a aquells edificis que estiguin fora d'ordenació pel planejament municipal, és a dir, que tinguin obert un expedient d'infracció urbanística o que s'hagin construït sense llicència. A més, les actuacions i obres que es facin amb aquesta subvenció hauran de garantir la coherència amb l'estat de conservació de la façana.

Manacor, posa't guapa subvenciona el 50% del pressupost amb un topall de 400 euros per metre quadrat de façana per als edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor declarat BIC en projectes que requereixin tractament específic (estucat, motllures, etc). Per a la resta d'edificis del terme municipal, se subvenciona el 50% del pressupost amb un topall de 100 euros per metre quadrat de façana. En aquest sentit, per tal de donar una empenta a la conservació del patrimoni arquitectònic, a la convocatòria d’enguany es tornen a establir dues línies diferenciades, amb 150.000 euros per als edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor, i 350.000 euros per a la resta d’edificis del terme.

Les sol·licituds s'han de fer a l'Ajuntament de Manacor en el moment de sol·licitar la llicència o de presentar la comunicació prèvia. Els interessats hauran de presentar una memòria descriptiva de les obres, un pressupost general i fotografies actuals de la façana a rehabilitar. Els ajuts es concediran per ordre d'entrada al Registre General de l'Ajuntament de Manacor fins que s'acabi la dotació pressupostària.

Aquelles persones que ja es varen presentar a la segona convocatòria però que quedaren fora per haver-se exhaurit la dotació pressupostària, poden tornar a presentar-se i només hauran de presentar l’annex 1, és a dir, la sol·licitud. D’aquesta manera el departament d’Urbanisme pretén facilitar la tramitació a aquests ciutadans que ja presentaren la resta de documentació a l’anterior convocatòria en temps i forma.

Pel que fa als terminis de les obres, les sol·licituds es podran començar a presentar l'endemà de la publicació al BOIB i fins dia 24 de novembre. Les sol·licituds poden presentar-se de manera telemàtica mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Manacor o de manera presencial (només per a persones físiques) al Registre General d'Entrada d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor de 8.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. 

Les persones interessades poden trobar tota la documentació a www.manacor.org/manacorposatguapa