L'Ajuntament de Manacor organitza una jornada sobre els refugis climàtics i els reptes que planteja el canvi climàtic

27-Març-2024

La iniciativa comptarà amb experts destacats en el camp de la investigació climàtica, polítiques de mitigació i adaptació, així com professionals de l'educació i disseny urbà

 

La Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor serà l’escenari el proper 26 d’abril d’una jornada innovadora centrada en la transformació d’espais educatius en refugis climàtics. 

Organitzada per l’Ajuntament de Manacor, la jornada serà inaugurada pel batle, Miquel Oliver, i comptarà amb la participació d’experts destacats en el camp de la investigació climàtica, polítiques de mitigació i adaptació, així com professionals de l’educació i l’arquitectura i disseny urbà.

El delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà; la delegada d’Espai Públic, Joana Maria Llull; la delegada d’Educació, Carme Gomila; i el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manacor, Antoni Pascual; han presentat aquest dimecres la iniciativa als mitjans de comunicació.

El programa inclou diversos blocs temàtics: el repte que planteja el canvi climàtic en un territori com és Mallorca i les Illes Balears, exemples d’adaptació al canvi climàtic i els refugis climàtics als centres educatius de Manacor. 

La ponència d’obertura anirà a càrrec de Gabriel Jordà, investigador del Centre Oceanogràfic de Balears i del LINCC-UIB, que abordarà el canvi climàtic a les Illes Balears i les seves repercussions futures.

La jornada també abordarà altres assumptes importants, com ara exemples concrets d’adaptació al canvi climàtic o la importància dels arbres per a Manacor, presentat per Gerard Passola, consultor d’Arboricultura, i els beneficis dels refugis climàtics escolars basats en la natura, analitzats per Isabel Ruíz, professora agregada de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

A més, s’explorarà la creació d’una xarxa de refugis climàtics com a resposta a les necessitats ambientals i socials de Manacor, amb la participació de CALCO Territori i Urbanisme, especialistes en estratègia territorial i disseny d’espai públic.

La jornada també posarà èmfasi en la transformació dels patis escolars en espais públics accessibles per a la comunitat, amb CALCO Territori i Urbanisme presentant exemples pràctics d’aquesta iniciativa.

La jornada s’adreça a tècnics municipals, regidors d’Ajuntaments, arquitectes, comunitat educativa i qualsevol persona interessada en la matèria. "Aquesta iniciativa pretén abordar els reptes del canvi climàtic i proporcionar solucions tangibles per adaptar-nos a aquest fenomen", ha assegurat el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà. 

Les persones interessades poden inscriure’s des d’avui mateix mitjançant enviumanacor.cat

Els mitjans de comunicació són convidats a cobrir aquest esdeveniment i a assistir a les diferents sessions per obtenir més informació sobre com les comunitats poden adaptar-se i prosperar enfront del canvi climàtic.

Projecte de xarxa de refugis climàtics de l'Ajuntament de Manacor

"L’Ajuntament de Manacor va fer públic el passat mes de febrer el projecte de xarxa de Refugis Climàtics del municipi, un projecte de ciutat i una aposta que planteja intervencions amb una visió integral a la recerca del benefici comú per pal·liar els efectes de l’emergència climàtica. Aquesta jornada és una passa més o una pota més d'aquest projecte. És una manera de generar coneixement al voltant d'un projecte estratègic per a l'actual equip de govern municipal", ha expressat la delegada d'Espai Públic, Joana Maria Llull.

Recordem que el projecte de xarxa de Refugis Climàtics preveu la reforma dels patis de les deu escoles públiques del municipi: Sa Graduada, CEIPIEEM Simó Ballester, CP Es Canyar, CEIP Jaume Vidal i Alcover, CEIP Sa Torre, CEIP Molí d’en Xema, CEIP Ses Comes, CEIP Mitjà de Mar, CEIP Mestre Pere Garau i CEIP Talaiot. El projecte inclou la creació d’ombres, el tractament de paviments, la plantació d’arbrat i vegetació i l’execució de zones de joc i moviment. Es tracta d’impulsar un model verd de proximitat amb funcions socials, pedagògiques i educatives, que aporti biodiversitat, generi paisatge i sigui un recurs recreatiu per a la salut i el benestar, no només per als alumnes dels centres educatius, sinó per a tota la població.

La nova xarxa de refugis climàtics, més enllà d’un projecte de patis escolars, s’ha d’entendre com un projecte de ciutat, una nova manera de plantejar l’espai públic de manera integrada i democràtica. És una xarxa variada que atén les demandes dels centres educatius però també les necessitats intergeneracionals de tota la societat manacorina.

Aquests nous espais seran d’ús exclusiu del centre escolar durant l’horari lectiu però oberts a la ciutadania fora d’horari lectiu. Es tracta d’una manera d’optimitzar l’ús dels centres escolars, potenciant la seva vessant educativa i social, que permet donar una alternativa de lleure als infants i joves en un context segur i de proximitat. La creació de la xarxa de Refugis Climàtics és una passa més per a avançar en una ciutat i un municipi més espais públics més verds, més inclusius i més dignes.

La xarxa de Refugis Climàtics preveu la creació de 18.026 metres quadrats de superfície permeabilitzada, equivalent a 3 camps de futbol de competició oficial; 217 nous arbres sembrats (6 vegades l’arbrat de la plaça de Ramon Llull); i 14.926 metres quadrats de nova superfície oberta als ciutadans (3 vegades la plaça Ramon Llull).

L’execució total d’aquest projecte té un cost de dos milions d’euros.

La xarxa de Refugis climàtics crearà espais oberts i accessibles amb materials naturals, tous i permeables, que tenguin facilitat de manteniment i adaptats a les condicions climàtiques. Inclouran elements per al foment de l’activitat amb els objectius de fomentar el joc autònom, oferta d’activitat variada, zonificació i creació d’ambients dins els patis, compatibilitat d’usos. L’objectiu final és el de millorar la infraestructura verda de Manacor generant nous espais verds de qualitat, inclusius, saludables i accessibles per a tothom. En definitiva, una xarxa sòlida i ben configurada d’espais verds que millori la qualitat de vida urbana en un context de canvi climàtic. Amb aquest objectiu, s’han dissenyat projectes específics per a reformar els patis dels deu centres educatius amb el propòsit de mantenir una temperatura de confort en aquests espais davant les onades de calor, implantar mesures de protecció solar, la creació de nous espais i zones verdes, amb espais d’ombra i vegetació i disposar d’espais agradables tèrmicament per a ús de tota la població del municipi.

Procés participatiu

El projecte de creació de xarxa de Refugis Climàtics de Manacor s’ha fet de la mà dels equips docents i l’alumnat de les escoles del municipi, mitjançant un procés participatiu. L'Ajuntament ja ha presentat el resultat del projecte de diagnosi realitzat els darrers mesos als representants del equips docents de les deu escoles públiques del municipi i als membres del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents de Manacor i la resposta ha estat molt positiva.

Cal recordar que per a poder desenvolupar-se físicament a l’espai dels patis escolars, la pròpia direcció dels centres s’ha convertit en un actor fonamental, que ha d’estar integrada a tot el desenvolupament del projecte com un aliat i impulsor del mateix. Per això, s’han fet trobades entre els centres escolars i l’Ajuntament amb l’objectiu de consolidar una línia de treball comú.

Durant aquest procés s’han recollit els testimonis dels mestres dels centres escolars de Manacor i de centenars d’infants d’aquestes escoles. D’acord amb aquests, els dissenys proposat pretenen incentivar també la curiositat i imaginació, petits escenaris que facilitin els ambients íntims, el joc actiu, les dinàmiques de grup, l’autonomia i l’autoconeixement. Introdueixen elements naturals, la zonificació i diversificació dels espais i elements de joc integrats i la reducció de les enormes superfícies dures que predominen als patis.

La delegada d'Educació, Carme Gomila, ha convidat "tota la comunitat educativa a participar d'aquesta jornada el proper 26 d'abril perquè és una manera més d'implicar-se i de tenir informació i coneixement sobre un dels reptes més importants que tenen no només els centres educatius, sinó tota la ciutadania".