L’Ajuntament de Manacor presenta el servei de Suport lingüístic a la contractació per resoldre dubtes a les empreses

08-Novembre-2022

L’Ajuntament de Manacor posa en marxa un nou servei de Suport lingüístic a la contractació. Es tracta d’un nou servei que servirà per resoldre dubtes a les empreses que vulguin prestar servei a l’Ajuntament, concretament pel que fa a contractes d’obra, de concessió d’obres, de serveis, de subministrament o contractes menors. El servei de Suport lingüístic a la contractació neix arran de l’aprovació per part del ple de l’Ajuntament de Manacor de la modificació del reglament municipal de Normalització lingüística per a incloure clàusules a la contractació amb l’objectiu de fomentar i fer efectiu l’ús públic de la llengua catalana. La voluntat és fer garantir els drets lingüístics dels ciutadans de Manacor i fer efectiva la normalització lingüística no només a allò que fa l’Ajuntament de manera directa, sinó també a les empreses que presten servei a l’Ajuntament. «Si feim una concessió d’una cantina o d’una cafeteria d’un poliesportiu municipal hem de poder garantir una atenció i retolació en català, així com la senyalització d’obres, com marca la Llei de Normalització lingüística», ha explicat el delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà. «Vivim en un entorn plurilingüe i el català ha de funcionar com a llengua d’acollida», ha afegit.

 

El nou servei de Suport lingüístic recull la petició de l’oposició de proporcionar ajut a les empreses davant aquest canvi normatiu, vigent des del mes de setembre. Les empreses podran sol·licitar assessorament mitjançant el correu electrònic suportlinguistic@manacor.org «És un acompanyament pensat en positiu i ajudarà aquestes empreses a prestar un millor servei», assegura Llodrà.

 

La funció principal del servei de Suport lingüístic a la contractació és donar tranquil·litat davant els dubtes que hi pugui haver. El servei lingüístic oferirà una tasca d’assessorament específic amb un objectiu molt concret que és el d’ajudar a les empreses que vulguin contractar per a l’Ajuntament de Manacor i tenguin dubtes.

 

Es posa un correu electrònic a disposició de les empreses i persones que vulguin contractar amb l’Ajuntament de Manacor. Així mateix, també es prestarà orientació concreta sobre les clàusules, proporcionarà models d’exemple i si fa falta derivarà l’empresa als professionals que siguin necessaris en cas de requerir de traduccions llargues.

 

«Volem fer una feina proactiva, que serveixi per millorar el servei de dona l’Ajuntament i també el que presten aquestes empreses», ha explicat la responsable del Servei lingüístic de l’Ajuntament de Manacor, Bel Andreu.

 

El servei també durà a terme un seguiment intern de la contractació per comprovar que els diferents departaments municipals inclouen les clàusules lingüístiques.