Manacor posa al cobrament 23 milions d’euros en tributs i taxes municipals i destaca els beneficis fiscals posats en marxa

20-Setembre-2021

L’Ajuntament de Manacor ha posat en marxa el període voluntari de cobrament de tributs, entre el 15 de setembre i l’1 de desembre. Des de fa una anys ja no s’emeten avisos de pagament en paper i els contribuents poden accedir a la informació dels seus rebuts mitjançant la web de l’Agència Tributària de les Illes Balears www.atib.es posant el NIF i el codi del contribuent. També es pot fer servir el DNI electrònic, el certificat digital o Clave. Sí que s’enviaran avisos informatius en paper en cas de ser nous contribuents.

 

Pel que fa a les modalitats de pagament, en cas de domiciliació bancària el càrrec s’efectuarà la darrera quinzena del període voluntari de pagament, és a dir a partir del 16 de novembre. També es pot fer pagament presencial a les entitats bancàries, imprimint els rebuts prèviament, per banca electrònica al web de l’ATIB, o amb targeta bancària al web de l’ATIB o a les oficines, que a Manacor estan situades al carrer de Pius XII número 17. Així mateix, la delegada d’Hisenda, Maria Antònia Truyols, ha explicat que «tot i que les campanyes anteriors han funcionat molt bé amb les modalitats anteriors, mai no es tanca la porta a què el ciutadà pugui anar presencialment a les oficines de l’Agència Tributària».

 

Els ciutadans que ho requereixin poden sol·licitar informació mitjançant el servei de Consultes i suggeriments que trobaran a www.atib.es o amb cita prèvia (www.atib.es / 971 678 404) a les oficines de l’ATIB.

 

Les xifres de la campanya 2021

 

El càrrec total que aquest 2021 es posa al cobrament ascendeix als 23.115.200 euros, el nombre de contribuents creix fins els 35.962 i el nombre de rebuts és de 119.866. Comparativament amb el 2019, el càrrec s’incrementa un 1,59% i el nombre de contribuents un 2,19%.

 

Dels 23,1 milions d’euros que es posen al cobrament, 14 milions corresponen a l’Impost sobre Béns Immobles, amb 49.147 rebuts; 5,8 milions d’euros corresponen a les taxes municipals; 2,8 milions d’euros a l’Impost de circulació; mentre que l’IAE només representa prop de mig milió i els vedats de caça menys de 5.000 euros.

 

Bona recaptació en plena pandèmia

 

La delegada d’Hisenda, Maria Antònia Truyols, ha destacat la «grata sorpresa» que ha suposat la reacció dels contribuents de Manacor a les campanyes de tributs de 2019 i 2020. «En plena pandèmia esperàvem una baixada de recaptació que no s’ha produït», ha assegurat. El 2019, en període voluntari es varen recaptar 19,9 milions d’euros (88% del càrrec total) i el 2020 quasi 20 milions (87% del càrrec total), el que indica que “els ciutadans tenen molt interioritzat que el fet de pagar els tributs en el període voluntari és important perquè sinó hi ha recàrrecs. En plena pandèmia i crisi econòmica derivada de la crisi sanitària, la veritat és que els ciutadans han respost de manera molt proactiva”.

 

Principals beneficis fiscals 2021

 

Els principals beneficis fiscals per a aquesta campanya 2021, que continuen en la línia posada en marxa durant aquest mandat són:

 

- Bonificació del 75% de la quota de l’Impost de circulació per a vehicles híbrids o elèctrics.

- Bonificació del 75% de la plusvàlua municipal en cas de mort.

- Bonificació del 95% de l’IBI en cas de lloguer amb renda limitada per una norma jurídica.

- Bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres en cas d’obres de rehabilitació d’edificis amb antiguitat superior a 30 anys.

- Bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per finalització d’edificacions inacabades amb llicència caducada i amb ús residencial que es destinin a Habitatge de Protecció Pública.

- Bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per rehabilitació d’edificis amb antiguitat superior als 40 anys.

- Bonificació en la taxa de recollida i tractament de residus per als ciutadans que es comprometen a fer una separació de residus i un reciclatge correctes i permeten l’accés d’inspectors de l’Ajuntament per a comprovar-ho.