PONÈNCIA " L'INCORPORACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES A LA COMPETITIVIDAT DE LES BALEARS". Dr. ANTONI RIERA FONT. IMPULSA BALEARS