PRESENTAT EL Ier PLA MUNICIPAL D’INTERCULTURALITAT I PER LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPI DE MANACOR.

03-Març-2010
Aquest I Pla Municipal d’Interculturalitat i per la Convivència del Municipi de Manacor, s’engega des de la reflexió i responsabilitat municipal que exigeix assumir la realitat actual del fet migratori i pensar com som capaços de gestionar-la. Amb aquest Pla es defineix a la vegada la política municipal al voltant del fet migratori a Manacor.

El Pla Municipal s’estructura a partir de l’establiment de línies d’intervenció en relació a 6 àmbits: laboral, educatiu i cultural, de serveis socials, sanitari, d’habitatge i de participació social. El seu àmbit d’aplicació és el municipi de Manacor i la seva vigència serà de 4 anys.
Adreça de correu: placonvivencia@manacor.org