Solució de consens a la problemàtica d'escolarització d'infants de 4 anys

15-Octubre-2015
El matí d'aquest dimecres ha tengut lloc una reunió per afrontar el conflicte. Aquesta s'ha dut a terme a la Conselleria d'Educació i hi han estat presents el conseller del ram, Martí March; el director general de planificació, Antoni Morante; el cap d'escolarització, Lluís Viraña; l'inspector de la zona de Manacor, Josep Gomila; el regidor delegat de Ciutadania de l'Ajuntament de Manacor, Sebastià Llodrà; i els directors i representants de les AMIPAS dels centres d'infantil i primària públics i concerts de la capital de Llevant.


De la trobada n'ha sortit una solució de consens. La Conselleria ha acceptat la proposta que li han fet els centres i les AMIPAS. Aquesta consistirà en no obrir noves unitats a cap dels centres i repartir-se els nous alumnes a tots ells, tant els públics com els concertats. A canvi, s'haurà de compensar amb més suport dins les aules. Tant és així que, si es sobrepassa la xifra de 30 alumnes, es requerirà la presència d'un segon mestre.


El regidor de Ciutadania, responsable del departament d'Educació, Sebastià Llodrà, ha valorat molt positivament l'acceptació de la proposta i el retorn a la via del consens i el diàleg. Llodrà ha assegurat que la superació de conflictes com aquest sols és possible amb la complicitat entre tota la comunitat educativa i els agents polítics implicats.