Subvenció 2023 d'inversions municipals

18-Juliol-2023

El Consell de Mallorca ha concedit una subvenció a l'arxiu municipal de Manacor a través de la Convocatòria de subvencions 2023 per a equipaments culturals.

L'import de l'ajuda és de 3.838,46€ i contribuirà a fer front a les despeses generades per la contractació de la llicència del nou programa de gestió de documentació física i electrònica de l'arxiu municipal ODILO.