Àrea de Promoció Cultural i Econòmica: Paula Asegurado Rosso. 3a tinent de Batlia

Paula Asegurado Rosso

Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

Plaça d’abastament

Escorxador

Mercats

Comerç

* Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal

* Gestió del padró municipal d’habitants. Població

* Cadastre

* Sancions

* Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles

(* de l’Àrea d’Hisenda, Economia i Govern Obert)

Currículum:

Manacor, 6 de febrer de 1984

Formació acadèmica

Diplomada en Ciències Empresarials (UOC)

Idiomes:

Català

Castellà

Anglès bàsic

Partit Polític
Correu electrònic