Delegació Especial de Seguretat, Interior, Mobilitat i Festes: Mateu Marcé Riera

Mateu Marcé Riera

Festes

Animals de companyia i cans perillosos

Prefectura superior de la Policia Local

Seguretat Ciutadana

Expedients sancionadors (Llei 4/2015)

Protecció Civil

Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial

Concessió o denegació de llicències per a la tinença i ús d’armes d’acord amb la legislació específica vigent

Regulació i ordenació del trànsit i de l’estacionament de vehicles en vies urbanes

Mobilitat

Gestió dels aparcaments

Transport públic: taxis

Currículum:

Manacor, 22 de juny de 1986

Formació acadèmica

Graduat com a Auxiliar administratiu (FP. IES Na Camel·la)

Diplomat en Magisteri; especialitat d’Educació Física (CESAG)

Idiomes

Català → Certificat C

Castellà

Anglès → Certificat C1 – APTIS (British Council)

Partit Polític
Correu electrònic