ECOPARC

L'ECOPARC de Manacor és la instal·lació municipals de referència per a la correcta gestió dels residus generats al terme municipal de Manacor.

HORARI de l'ECOPARC
Nou horari (a partir de 1 d'agost de 2022)
Dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h i de 15.30h 19.00h
Dissabtes i diumenges de 9.00h a 14.00h


NORMATIVA

Les normes d'ús de l'ECOPARC:

1.Només poden utilitzar les instal·lacions els residents al municipi, particulars i petits establiments comercials .

2.L'usuari informarà al personal encarregat de les instal·lacions del material que vol aportar.

3.En tot moment s'han de seguir les instruccions del personal de les instal·lacions.

4.Els residus s'han de dipositar dins els contenidors indicats en cada cas, dins l'horari d'obertura establert.

5.Queda prohibit:
- Treure el material dipositat dins els contenidors de l'ECOPARC.
- L'abandonament de residus fora del recinte.
- L'accés a tota persona no autoritzada fora de l'horari.

La instal•lació disposa d'un circuit tancat de videovigilància.Oficines centrals Aj. de Manacor
del Convent, s/n
07500 - Manacor

Delegació: Medi Ambient
Adreça: Pl. Convent, 1
Correu electrònic: mediambient@manacor.org
Telèfon: 971 84 91 00 ext. 1406

Notícies

20-April-2012
ECOPARC

Normes d'ús de l'ECOPARC: