Equip de govern

Distribució de les àrees de gestió del nou consistori a l’Ajuntament de Manacor.

Després de la signatura dels corresponents decrets, han quedat distribuïdes les diferents àrees de gestió i departaments de l’Ajuntament.  

I.Àrea de Batlia i Interior

II.Àrea d'Urbanisme i Habitatge: Núria Hinojosa Abenza

III.Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: Sebastià Llodrà Oliver

IV.Àrea d’Activitats i Serveis Generals: Carles J. Grimalt García

V. Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció: Maria Antònia Truyols

VI.Àrea de Polítiques Transversals: Carme Gomila Domínguez

VII.Àrea d’Educació, Cultura i Esports: Mateu Marcé Riera