Concessió de subvenció

26-August-2020

El Consell de Mallorca subvenciona el Projecte de descripció i acondicionament de les llicències d’activitat de l’Ajuntament de Manacor de 1998 a 2000, sol·licitat per l’arxiu municipal de Manacor.

Aquest projecte ha consistit en la descripció informàtica i l’acondicionament de les llicències d'activitat i d’instal·lació dels anys 1998 a 2000 amb l’objectiu de fer accessible aquesta documentació i facilitar-ne les recerques.

Les llicències d'activitat i d’instal·lació són unes sèries molt consultades a l'arxiu municipal, tant per part de la nostra administració (principalment tècnics i personal del departament d’Activitats), com per part de la ciutadania: els ciutadans que volen obrir un negoci a un local o sol·licitar-ne un traspàs necessiten saber si el local en qüestió té llicència i en quines condicions es va atorgar. Així mateix també necessiten saber per on passen les instal·lacions de climatització (tancs de propà o de gasoil) en el cas de les llicències d’instal·lació.

Així mateix s'ha assegurat la preservació d’aquests expedients mitjançant la seva neteja, l’eliminació d'elements nocius per al paper com clips, elàstics, plàstics o grapes i la seva instal·lació a capses d'arxiu normalitzades, que s'han col·locat al dipòsit d'arxiu corresponent.