Inauguració de l'exposició del Pla General de Manacor i Catàleg d'elements i espais protegits recentment aprovats

03-Juni-2022
Claustre de Sant Vicenç Ferrer
10.30 h

Convocatòria de premsa. 

Inauguració de l'exposició del Pla General de Manacor i Catàleg d'elements i espais protegits recentment aprovats. 

Assistents: Núria Hinojosa, delegada d'Urbanisme i Patrimoni; Magdalena Salas, tècnica de Patrimoni; Catalina Rigo, arquitecta municipal.