Subvenció Cambra de Comerç Manacor Encantat amb les Rondalles mallorquines

15-Juni-2022
Ajuntament de Manacor
10 h

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

Presesentació de la subvenció de dinamització comercial de la Cambra de Comerç de Mallorca per a la realització de Manacor Encantat amb les Rondalles mallorquines.

 

Assistents :

Miquel Oliver, batle de Manacor.

Maria Antònia Truyols, delegada de Comerç.

Antoni Mercant, president de la Cambra de Comerç de Mallorca.