Presentació campanya recaptació de tributs 2022

19-September-2022
Sala de premsa de l'Ajuntament de Manacor.
10.30 h

Convocatòria de premsa. 

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA DE TRIBUTS LOCALS 2021

Amb la delegada d'Hisenda, Maria Antònia Truyols.