Torrada popular oferida pel Patronat de Sant Antoni

10-Januar-2023
Plaça de Ramon Llull
21.00 h.

Primera ballada dels dimonis.