Missa crismal

05-April-2023
A la Seu de Mallorca
18.00 h

Presidida pel bisbe amb els preveres i tot el poble de Déu. Es consagra el Sant Crisma i es beneeixen els altres olis que s’empraran en l’administració de diversos sagraments.