Celebració de la Passió i Mort del Senyor

07-April-2023
A la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors
19.00 h